Årsmøde i Odense valgmenighed - afholdt tirsdag d. 20. marts 2018 kl. 19.00

Formanden Anne Grete Pilgaard bød velkommen. 45 medlemmer var mødt.

Man sang: Lysfyldt morgen til marven kold.

1.Valg af dirigent.

Torsten Johannessen blev valgt og konstaterede, at årsmødet var lovligt indkaldt.

2.Valg af referent og stemmetællere.

Referent: Jørga Wognsen.

Stemmetællere: Arne Rasmussen og Palle Wognsen

3.Menighedsrådets beretning til godkendelse.

Formanden aflagde bestyrelsens beretning, der blev drøftet.

Formanden afsluttede sin beretning med at overrække Pia Valbak Schmidt - der er flyttet til Jylland - en buket samt takkede hende for arbejdet i menighedsrådet.

·        Det blev drøftet, hvorfor kirkegangen var lavere ved præstens ferie/fridage. Formanden bad forsamlingen drøfte dette under kaffen.

 

·        Der var ikke mange kommentarer til beretningen.

 

Menighedsrådets beretning 2018

 

Spørgsmålet ”hvordan går det?” er et spørgsmål vi ofte høre stillet –svaret lyder ofte: -  ”godt”. Og så er alle glade. Vi behøver ikke fordybe os nærmere eller risikere at skulle tage hånd om et problem, vi ikke ved hvordan vi skal håndtere. Men forleden hørte jeg et lidt anderledes svar på det spørgsmål: ”Hvordan går det?” – svaret var ”hurtigt!” –  ja – det var sådan set lige så enkelt, og så alligevel et knap så tomt som et ikke helt ment: ”godt” -  nogen gange kan komme til at virke.

Og ja – ”hurtigt” – det er vist lige præcis det ord, der er at sige om, hvordan det går her hos os.

Det er sådan det føles – når vi så tager et kig i bakspejlet, så er det gået hurtigt – men det er alligevel imponerende, hvad vi kan kigge tilbage på. Og jeg kan ikke komme omkring det hele. Noget vil Inger komme omkring – og ellers er der plads til at I under evt. at nævne, hvad der måtte være glemt og som er værd at bemærke.

 

Ved sidste årsmøde havde vi sat os det mål, at vi skulle have købt flyglet inden fristen for at indløse det lovede beløb fra A.P.Møllers fond udløb. Vi havde endda fået aftale med den pianist, der skulle afholde indvielseskoncerten. På årsmødet præsenterede vi ideen med at sælge tangenter, så vi kunne få de sidste 60.000 kr. i hus, til at betale instrumentet.

Det lykkedes til fulde. Flyglet ankom den sidste dag i august, så det kunne vænne sig til kirkerummet inden indvielseskoncerten den 24. september.
Og hvilken koncert! Elisabeth Westenholz spillede et fantastisk program, hvor ikke en eneste tangent blev efterladt urørt – og hun gjorde det uden en node. Ja nodestativet blev taget af flyglet, så der ikke var noget, der kunne forhindre tonerne i at slippe ud. Det var flot!
Der var mange der lagde vejen forbi – og også mange, der på selve dagen og i ugerne efter, købte tangenter. Måske som tak for en fantastisk koncert.

 

At vi nu har et flygel, har betydet at det gode samarbejde med Kammermusik Odense er blevet udbygget, så alle deres koncerter afholdes her i kirken. Der er også etableret et nyt samarbejde med Det Fynske Sangselskab om koncerter. De holder, ligesom Kammermusik Odense, 8 koncerter i løbet af året. Musikskolen konservatorieforberedende kursus MGK og andre har også spurgt om at låne kirken, og der er også her indgået nogle aftaler. At være så efterspurgt som koncertsted, har ført til, at vi har fået lavet et aftalepapir om vilkårene for at leje kirkerummet. Dels så vi har rene linjer, og alle har samme vilkår; men også så vi ikke får ekstra udgifter forbundet med at være et godt koncertsted hvor ekstra forbrug, slitage og vedligeholdelse er en følge. – Det har også givet en dialog i menighedsrådet om, hvornår og på hvilke tider, og i hvor god tid vi kan sige ja til koncerter. For vi må jo lige stå fast på, at vi er en kirke, og at de kirkelige handlinger er det, der først skal på plads.


Når vi så er i det musikalske hjørne, er der også grund til at nævne det gode samarbejde med højskoleforeningen, som foreslog os at købe 50 højskolesangbøger mere, så der er nok, når vi er mange. Men det var ikke bare et forslag – det var også et tilbud om at betale det halve af prisen, selvom der er blevet trykt ”Odense Valgmenighed” i guld på dem alle.

Så tusind tak til Odense højskoleforening for det. Det er vi meget glade for – og det håber vi også at Højskoleforeningen bliver.

 

Første hele år med ny regnskabsfører og nye måder at gøre tingene på er gået. Det kræver lige lidt tilvænning, når man skal gøre noget nyt, men vi synes det er gået rigtig godt. Selvom der er ryddet op i en gruppe af ikke betalende medlemmer, så er vi alligevel nu 575 medlemmer. Der er sendt opkrævning til 386 medlemmer – dvs. 189 under 26 år og dermed betalingsfri. 250 af de 386 er tilmeldt PBS, det kan vi kun være tilfredse med.

 

Samarbejdet med de fynske valg- og frimenigheder er under udvikling. Senest er der taget initiativ til at formændene mødes. Det første møde fandt sted den 25. januar og var meget givende. Det er lidt lettere at høste noget erfaring, når man er 6 til at dele, hvad man har viden og erfaring om. F.eks. kan vi dele erfaringer om, hvordan vi bedst får uddelt vores kirkeblade, og vi blev enige om at sende dem til hinanden også, så vi kunne lade os inspirere. Vi besluttede at genoptage vores fællesgudstjenester. Det betyder at vi inviterer de andre fynske grundtvigske valg- og frimenigheder her til Odense den 23. september til gudstjeneste og fælles frokost.

 

Sidste års årsmøde i vores landsforening – Foreningen af grundtvigske valg- og frimenigheder – fandt sted på Mors. En lille gruppe her fra Odense deltog i årsmødet, som blandt andet fandt sted på Morsø ungdomsskole. Årsmødet er som regel et fint møde, hvor man kan komme i snak med andre og høre om hvilke gode ideer og hvilke udfordringer de har. Og så er det altid dejligt at komme hjem igen, inspireret -  og glad for at vi kan gør tingene på vores måde.

Dette års årsmøde finder sted i Vallekilde den 2. og 3. juni. Husk at alle er velkomne til at tilmelde sig. Vi betaler deltagelse og 150 kr i tilskud til overnatning, men ikke transport. Der ligger program og tilmeldingssedler i den lille stue. Husk vi tilmelder fælles herfra.

 

 Vores landsforening har haft et aktivt år. Udover at afgive 3 høringssvar ifht. ændring af lovgivning, hvoraf det ene er afgivet i samarbejde med Grundtvigsk Forum og Indre Missions forening er der sendt brev til skatteministeren om ændring af momskompensationsaftalen, et brev, der sammen med andre protestbreve førte til, at forslag blev taget af bordet.

Foreningen arrangerede også i november et møde om det lovmæssige grundlag for valg- og frimenighederne, med professor i kirkeret Lisbet Christoffersen som oplægsholder. Det var et meget velbesøgt møde med repræsentation fra mange menigheder – og med gode drøftelser omkring en meget vidende professor, som også var meget lyttende på, den virkelighed vi møder.

På de mere interne linjer trådte Pia Valbak Schmidt ud af menighedsrådet og flyttede i sommerferien til Sorring ved Silkeborg. Tusind tak for din indsats Pia – og fordi du trods afstanden stadig hjælper til. Det betød at Louise Mosbæk, i september trådte ind i rådet fra suppleantposten.

 

Annalise foreslog på et møde sidste år i januar, at vi kaldte sammen til en arbejdsdag blandt alle medlemmer. En arbejdsdag der kunne gavne fællesskabet og skidtet i krogene, og hvor der også skulle være plads til både hygge og arbejde. Der var lidt skepsis overfor om der mon var nogen, der ville deltage. Men dagen oprandt i oktober – det blev en både hyggelig og arbejdsom dag, med rigtig pæn deltagelse. Alle stolemellemplader blev spændt. Vi fik sat askebægre på væggen udenfor i stedet for de kummer, der af nætternes festlige byfolk blev brugt til meget andet end aske. Vi fik ryddet ud i skabe og skuffer på loftet og smidt en masse ud fra kælderrum og gemmer. Fliserne ude blev renset – ja mange andre opgaver blev løst – kyndigt koordineret af Annalise, der også havde sørget for både morgenmad, lasagne, salat og kage til kaffen til det hårdtarbejdende folk. Tak til alle jer der var med. Det var både nyttigt og hyggeligt, for der var også plads til at snakke undervejs. Tak til dig Annalise, fordi du holdt fast i dit forslag og fik os med på ideen.

 

Lige trådt ind i januar i år kunne vi sende Inger afsted på orlov med tid til fordybelse. Afsted og afsted – det var nu ikke mere eksotisk end Finsens Alle og selvstudie. Udgifterne forbundet med orloven dækkes af orlovskassen i Foreningen af Grundtvigske valg- og frimenigheder. Vi under Inger at tage et sådant pusterum, med plads til ny inspiration – alt imens vi glæder vi os, til hun kommer tilbage. Og mens Inger er væk, har hun sørget for, at der er dækket ind med præstevikarer, så der er mulighed for at komme i kirke hver søndag – i hvert fald næsten. Men det kan så alligevel give anledning til lidt refleksion over, hvad vi gerne vil, når Inger har fri. For faktisk er der vældig god plads i kirken på netop de søndage.

Vi har valgt at der lukkes 4 søndage i sommeren, 1 søndag i forbindelse med vinterferien og en i forbindelse med efterårsferien. Men hvad er vigtigt? Det kan være et emne at drøfte ved borene over kaffen

Tak til Inger fordi du vil bruge tid på at udvikle og dygtiggøre dig. Det sætter vi pris på, det har vi selv glæde af, og så kan vi tillade os at være lidt stolte, når du bidrager med foredrag, som f.eks. i forbindelse med Hergé udstillingen på Brandts klædefabrik. Hver gang får du sat et lille aftryk fra Odense Valgmenighed.

 

I aktivitetsudvalget gør vi os nogle tanker om, hvilke aktiviteter vi skal have ved siden af vores gudstjenester. Hvad skal kendetegne det vi selv laver i forhold til det vi laver sammen med Højskoleforeningen? Kan vi have mere musik i kirken end det, der kommer med samarbejdet med Kammermusik Odense og Det fynske sangselskab? Skal vi have en kendis ind som foredragsholder, som måske også vil trække de unge familier til? Vi har forsøgt os med kontakt til Hella Joof – og Kristian Leth i efteråret, men uden respons. Vores tænker kredser om, hvordan vi kan lave aktiviteter, der tilgodeser et bredere udsnit af vores medlemmer? -  Også det kunne være et emne til drøftelse over kaffen.

Fyraftenssangen holdt pause sidste forår – men blev genoptaget af Torsten, der med sin omgangskreds kunne mønstre 4 dygtige og kendte sangværter, der henover efteråret stod for nogle hyggelige sangtimer med spændende fortællinger mellem sangene. Alis Egekjær sagde ja til at tage stafetten i foråret og lagde selv ud med den første sangtime, som gav os en fin fortælling om hvordan hun var end her hos os i Odense valgmenighed. Og Alis lod sig ikke begrænse af om hun kendte folk og kontaktede den lokale politiker Roya Moore, fordi hun syntes at hun skrev nogle interessante indlæg i avisen. Og da Alis ikke kender så mange der kan spille klaver, har jeg fået skruen i vandet i forhold til at betinge al øvning på kirken orgel og flygel med at man er villig til at hjælpe med at spille til fyraftenssang. Så nu har jeg en liste over pianister – til oplysning til den næste, der skulle have lyst til at sørge for, at vi kan have fyraftenssang i næste halvår også. Og her har jeg den glæde at fortælle at Ulla Kjær Kaspersen har tilbudt sig som tovholder for efterårets fyraftenssang. Tusind tak for det. Det glæder vi os allerede til.

 

Jeg vil slutte beretningen med at sige en stor tak til alle der bidrager til, at jeg jævnligt kan møde nogen, der siger, at Odense Valgmenighed er så dejligt et sted at komme. ”Der er bare sådan en god stemning og venlighed”, bliver der sagt.

Det tænker jeg, at alle der kommer her, er medvirkende til. Måske ikke så bevidst – men det har en stor betydning at vise opmærksomhed til de, der har haft en lejlighed til at kigge forbi.

Fra hele menighedsrådet vil jeg også sige en stor tak til Inger, Carsten, Finn og Annalise for Jeres indsats og engagement for at fundamentet - vores gudstjenester – bliver så berigende at deltage i. Der er altid noget at tage med sig hjem. Både til tanker, øre, øjne og sjæl.

Tak for ordet. – Og denne gang en lidt mere konkret tak til Pia for dit arbejde i menighedsrådet.

4.Præstens beretning.

·         Årets konfirmandhold er på 14 – 12 konfirmeres i Odense Valgmenighed og 2 i andre kirker.

·         Temagudstjenester – et rigtig godt tiltag.

·         Det blev også nævnt, at man har en dejlig og positiv kirkebetjening, som gør, at det er dejligt at komme i kirken.

 

·         Liturgien blev også vendt – det er op til præsten at fastlægge liturgien indenfor rammerne.

Beretningen kan læses HER

5.Forelæggelse af årsregnskab.

Kassereren Henrik Therkelsen aflagde regnskabet for 2017. Regnskab blev gennemgået og der blev knyttet kommentarer til enkelte poster,

·         Restancerne er nedbragt

·         I varmeudgifter indgår regulering fra året før.

 

Regnskabet godkendtes

6.Behandling of indkomne forslag.

Der var ingen forslag.

7.Forelæggelse af budget.

Kassereren gennemgik budgettet, der forventes et overskud på kr. 20.250.

 

Budgettet blev godkendt.

8.Valg af medlemmer til menighedsrådet samt suppleant.

På valg var:

Jørgen Findsen – modtog genvalg

Christina Rønlev – modtog genvalg

Pia Valbak Schmidt – der er udtrådt (fraflyttet) – suppleanten Louise Mosbæk er trådt ind – modtog valg

 

Som suppleant valgtes Olav Baatz

9.Valg of statsautoriseret/registreret revisor samt folkevalgt revisor samt suppleant.

Valg af statsautoriseret revisor. Menighedsrådet foreslår at skifte revisorfirma fra VH Revision til FKS Revision pga. prisen. FKS Revision blev valgt.

På valg var:  Palle Wognsen, der modtog genvalg.

Suppleant: Anders Lundsgaard, der modtog genvalg.

10.Eventuelt:

·         Under eventuelt blev der ytret ønske om, at det var tiden at se på muligheder for ny altertavle – der er mange dygtige kunstnere.

·         Ved præsten ferie og fridage kunne man ”bytte” præst med anden valgmenighed.

·         Udbringning af kirkebladet var også fremme. Der har været store startvanskeligheder efter at det er overgået til omdeling ved bladkompagniet. Kontakt Christine Rønlev hvis ikke bladet modtages.

·         Lysekronerne trænger til renovering

·         Supplement til salmebog ønskes – sidste nye salmer

·         Rejsen til Færøerne var også fremme – lidt for høj pris - nogen måtte afstå. Det går ud over fællesskabet.

 

Torsten Johannesen sluttede sit hverv som dirigent med at udtale, at det var en fornøjelse at komme til kirkens arrangementer

 

Formanden takkede dirigenten for godt arbejde og årsmødet sluttede med sang: Et hav der vugger sig til ro nu.

 

 

Jørga Wognsen                                                              Thorsten Johannessen

Referent                                                                         dirigent