Spørgsmål og svar

Konfirmander i Odense Valgmenighed.

...det skal være sjovt og spændende.

Vi kan godt lide at have konfirmander i valgmenigheden. Vi synes, det skal være sjovt og spændende for dem.

Vi har gerne et lille hold konfirmander.

Nogle er medlemmer af valgmenigheden , andre er ikke. En del bliver det.Til højre, under ”spørgsmål og svar” kan du læse mere om det konkrete.

Konfirmanderne kommer fra forskellige skoler i Odense og omegn. Derfor har vi undervisning om eftermiddagen.

I min undervisning lægger jeg vægt på samtaler, brainstormings, oplevelser, ud-af-huset-og-se-ting,  Det kan man læse mere om i undervisningsplanen

Hvor foregår konfirmandundervisningen?

Den foregår som regel i valgmenighedskirken torsdag eftermiddag kl. 15 – 16.30.

Hvis der bliver to hold, vil man skiftes mellem torsdag morgen og torsdag eftermiddag.

Første gang er i første uge af september.

I løbet af perioden vil noget af undervisningen foregå andre steder og på andre tidspunkter, men det aftales på forhånd.

Hvor mange bliver konfirmeret i valgmenigheden?

Der undervises 12 elever på et hold. Der kan oprettes to hold.

Tilmelding foretages skriftlig, samme år som konfirmationsforberedelsen begynder.

Medlemmers børn har fortrinsplads til pladserne. Pladserne tildeles i den rækkefølge, familierne henvender sig. Tilmelding hos Inger Bergeon, tlf. 66 125705. e-mail: ihb@km.dk

Hvilken dag er der konfirmation?

St. Bededag kl. 10. (hvis der oprettes to hold, kl. 9.00 og 11.00)

Hvad kræves der for at deltage?

At man møder op med et åbent sind – og bidrager til den gode snak om liv og tro.

At man har lyst til at komme – og at familien følger med i, hvad der foregår.

Hvem er medlemmer?

Alle kan blive medlem.

Skal man være medlem for at få sit barn konfirmeret i valgmenigheden?

Nej, det er ikke nødvendigt. Men ikke-medlemmer skal betale 800 kr., som går til materialer, arrangementer m.m..

Hvordan bliver man medlem?

Man kontakter Inger Bergeon. Sammen med hende udfylder man en formular, hvorefter Inger sørger for det formelle ved indmeldelsen - der bliver herved løst sognebånd fra egen sognekirke og lavet tilmelding til valgmenigheden.

Man er stadig medlem af den danske folkekirke.

Hvad koster det?

Det koster det samme som den almindelige kirkeskat. Man indbetaler bidrag direkte til valgmenigheden og betaler således ikke kirkeskat via skattebilletten. Bidraget kan fradrages på selvangivelsen.

Hvordan administreres kirken?

Kirken er medejerbaseret og organiseret som en forening. Der er et menighedsråd, som vælges ved et årsmøde/generalforsamling, hvor medlemmer over 18 år har stemmeret.

Formand for menighedsrådet er: 
Anne Grete Pilgaard
Skovbrynet 17, 5260 Odense S
Tlf. 61410052
E-mail: annegretepilgaard@gmail.com