Spørgsmål og svar

Konfirmander i Odense Valgmenighed.

...det skal være sjovt og spændende.

Vi kan godt lide at have konfirmander i valgmenigheden. Vi synes, det skal være sjovt og spændende for dem.

Vi har gerne et lille hold konfirmander.

Nogle er medlemmer af valgmenigheden , andre er ikke. En del bliver det.Til højre, under ”spørgsmål og svar” kan du læse mere om det konkrete.

Konfirmanderne kommer fra forskellige skoler i Odense og omegn. Derfor har vi undervisning om eftermiddagen.

I min undervisning lægger jeg vægt på samtaler, brainstormings, oplevelser, ud-af-huset-og-se-ting,  Det kan man læse mere om i undervisningsplanen

Konfirmandernes ord til deres billeder over trosbekendelsen

 

Elias: Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.
Ligesom Djævelen, - med ild, til venstre noget ild-agtigt. Til højre, det blå: blå er en ”ret” farve, noget godt. I midten en mur, eller et skjold og det er det samme som at sige ’nej til’. Og til højre en engel eller en eller anden, der siger nej og bruger et skjold.

Astrid: Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himmelens og jordens skaber.            Gud er i vores tanker. Og ved ordet ”skaber” tænkte jeg på jorden. (De er forbundet, de to, gud og jorden. Og der er guld udenom fordi det er smukt.)

Fie: Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria,                                                                        
Til højre er det gud-der-kommer-ned-agtigt; noget lys, noget godt. Jeg forbinder korset med Gud og Jesus.

Laura: pint under Pontius Pilatus,                                                                        Jesus på korset; folk der kigger på – selv om han er død og stadig hænger deroppe, så er det ubehageligt, at folk fester over, at han er død. Og solen: fordi det var midt på dagen, - et tidspunkt hvor det var brændende varmt.

Isak: korsfæstet, død og begravet,                                           
Jesus hænger på korset. Og Jesus der ligesom ligger inde i en grotte. LANGT inde – næsten væk – ligesom man ku’ glemme ham; derfor er der det meget grønne og dybe. Begravelsen er her ligeså vigtig som korsfæstelsen.

Jakob: nedfaret til Dødsriget,                                                                               
siden jeg var lille tænkte jeg, at de døde er oppe; mennesker er ’oppe i himlen-agtigt’. Og at Jesus var og er mellem himmel og jord.

Clara: på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels,                              han, Jesus,  har lige været i den grotte; han er opstanden; derfor står han udenfor, fordi han lissom er opstået. Stjernen er symbol på himlen. Det er samme stjerne, som da han blev født og da han er opstået.

Erika: siddende ved Gud Faders, den almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.                                                                     
Jeg har en Gud og en Jesus; de sidder og kigger ned på jorden. Gud har en højre hånd – der sidder Jesus. De er ’hippie-agtige’ altså peace, fred! Der er ro, - ingen straf, derfor de lyse farver.

Laurits: Vi tror på Helligånden,                                                                            det er helligånden, der er en hvid due. Fordi da Jesus blev døbt, da kom helligånden ned som en hvid due. Helligånden har form af en hvid fredsdue.

Karl-Emil: den hellige, almindelige kirke,                                                              jeg tænkte med det samme på FÆLLESSKABET; at den hellige kirke er, at ALLE kan komme derind. Derfor symboler for samfund og fællesskaber, nemlig: jorden, yin-yan, korset, vand/ild, sol og visdommens træ.

Linus: de helliges samfund, 
en gruppe mennesker, både levende og døde, side om side, som er døbt. Der er forneden en person der ikke er døbt endnu. De døbte er på en blå, himmelsk overflade. Den der ikke er døbt endnu, er på en brun, jordisk overflade. Og det, der forbinder de to, er en døbefont.                                                        De døbte har ikke nogen farve, for deres ånd er ”udenfor”- det- der- eksisterer, - altså noget med det evige liv; - måske.

Aske: syndernes forladelse,                                                                                  det er noget med tilgivelse; de to hænder viser, at man giver hinanden hånden og finder ud af det, igen. Den orange farve, som baggrund, er en skrigende farve, - for det er noget ubehageligt. Den røde farve er tegn på kærlighed, venskab, - at der er ro igen.

August: kødets opstandelse og det evige liv.
Livets udvikling. Her er streger og kruseduller, fordi jeg tænkte, at kødets opstandelse er, at livet hele tiden udvikler sig og hele tiden opstår.                                     
Det evige liv: jeg tænkte, at det bliver hele tiden ved med at udvikle sig. Der er masser af farver, fordi det kan udvikle sig i dårlige og gode retninger. Den hvide prik viser, at selv om der er alle de gode og de dårlige ting, så er der noget fred, - noget endegyldigt godt!

Hvor foregår konfirmandundervisningen?

Den foregår som regel i valgmenighedskirken torsdag eftermiddag kl. 15 – 16.30.

Hvis der bliver to hold, vil man skiftes mellem torsdag morgen og torsdag eftermiddag.

Første gang er i første uge af september.

I løbet af perioden vil noget af undervisningen foregå andre steder og på andre tidspunkter, men det aftales på forhånd.

Hvor mange bliver konfirmeret i valgmenigheden?

Der undervises 12 elever på et hold.

Tilmelding foretages skriftlig, samme år som konfirmationsforberedelsen begynder.

Medlemmers børn har fortrinsret til pladserne. Tilmelding hos Inger Bergeon, tlf. 66 125705. e-mail: ihb@km.dk

Hvilken dag er der konfirmation?

St. Bededag kl. 10. 

Hvad kræves der for at deltage?

At man møder op med et åbent sind – og bidrager til den gode snak om liv og tro.

At man har lyst til at komme – og at familien følger med i, hvad der foregår.

Skal man være medlem for at få sit barn konfirmeret i valgmenigheden?

Nej, det er ikke nødvendigt. Men ikke-medlemmer skal betale 800 kr., som går til materialer, arrangementer m.m..

Hvordan bliver man medlem?

Man kontakter Inger Bergeon. Sammen med hende udfylder man en formular, hvorefter Inger sørger for det formelle ved indmeldelsen - der bliver herved løst sognebånd fra egen sognekirke og lavet tilmelding til valgmenigheden.

Man er stadig medlem af den danske folkekirke.

Hvad koster det?

Det koster det samme som den almindelige kirkeskat. Man indbetaler bidrag direkte til valgmenigheden og betaler således ikke kirkeskat. Bidraget er fradragsberettiget.

Hvordan administreres kirken?

Kirken er medejerbaseret og organiseret som en forening. Der er et menighedsråd, som vælges ved et årsmøde/generalforsamling, hvor medlemmer over 18 år har stemmeret.

Formand for menighedsrådet er: 
Anne Grete Pilgaard
Skovbrynet 17, 5260 Odense S
Tlf. 61410052
E-mail: annegretepilgaard@gmail.com