Musik i kirken

Vi vil gerne have varieret musik i valgmenigheden.

Vi har to fantasifyldte musikere, for vores organist og kirkesanger er begge professionelle saxofonister.

Kirken har et nyt orgel fra 2005, som står ved siden af korbuen og derfor er der god kontakt mellem menighed og musiker, også ved koncerter. I 2017 fik kirken et flygel, som står i modsatte side af kirken i forhold til orglet.

Vi har enkelte koncerter om året.

Ved gudstjenester får vi ofte et stykke ny-komponeret musik.

Ved vores tema-gudstjenester har vi meget og forskellig slags musik.

Fyraftenssang kl. 16.30 i kirken

Fyraftenssang i Odense Valgmenighed efterår 2017 Efter at vi har holdt pause i foråret genoptager vi den gode friske tradition, som det nu er blevet, med fyraftenssang. Tidligere leder af Odense Friskole Torsten Johannesen har grebet stafetten og er ”tovholder” på fire eftermiddage i efteråret, hvor forskellige sangværter vil vælge og begrunde sange som vi alle synger med på af karsken bælg. 

Fyraftenssang i Odense Valgmenighed

 

Vi synger fra højskolesangbogen og har inviteret en række

personligheder til at motivere valg af sange.

 

Torsdag den 21/9 kl. 16.30 – 17.30:

Professor, leder af H. C. Andersen Centret Johs. Nørregaard Frandsen

 

Torsdag den 12/10 kl. 16.30 – 17.30:

Formand for Dansk Friskoleforening Peter Bendix Pedersen

 

Torsdag den 23/11 kl. 16.30 – 17.30:

Direktør ved Tietgen Annette Wilhelmsen

 

Torsdag den 14/12 kl. 16.30 – 17.30:

Biskop Tine Lindhardt

 

Dronningensgade 1, 5000 Odense C.

Det er gratis at være med og alle er velkomne!