Musik i kirken

Vi vil gerne have varieret musik i valgmenigheden.

Vi har to fantasifyldte musikere, for vores organist og kirkesanger er begge professionelle saxofonister.

Kirken har et nyt orgel fra 2005, som står ved siden af korbuen og derfor er der god kontakt mellem menighed og musiker, også ved koncerter. I 2017 fik kirken et flygel, som står i modsatte side af kirken i forhold til orglet.

Vi har enkelte koncerter om året.

Ved gudstjenester får vi ofte et stykke ny-komponeret musik.

Ved vores tema-gudstjenester har vi meget og forskellig slags musik.

Fyraftenssang kl. 16.30 i kirken

Fyraftenssang i Odense Valgmenighed
Foråret 2018 kl. 16.30 - 17.30

 

Torsdag d. 1. februar
Vært Alis Egekjær.

Torsdag d. 1. marts
Vært, tidligere byrådsmedlem Roya Moore.

Onsdag d. 4. april
Vært, leder af Ældreidrættens Hus, Preben Rasmussen

Torsdag d. 3. maj 
Vært, Hanne Juul Sørensen 
Udover fællessangen vil der denne eftermiddag være en lille konceert med Rydsåkoret.

Tovholder: Alis Egekjær

 

Har du lyst til at være tovholder og finde efterårets fire sangværter?

Så skriv til Anne Grete Pilgaard på odense.valgemenighed@gmail.com